Struktura

PREZES ZARZĄDU - mgr JERZY KUSZEK


DZIAŁ  ADMINISTRACJI

tel. 032/471-45-70

SPRAWY  PRACOWNICZE

tel .032/471-45-70 wew.321


SPRAWY HANDLOWO-GOSPODARCZE

tel. 032/471-45-70  wew. 323