Zarząd

Zarząd jednoosobowy
mgr JERZY KUSZEK - Prezes Zarządu